Bản đồ đường lộ, xa lộ, và các đoạn cầu chui thường dễ bị ngập lụt trong các

Văn Phòng Quản Lý Tình Huống Khẩn Cấp (OEM) Thành Phố Houston khuyến cáo các cư dân và khách thăm tránh các đường lộ ở Houston trong thời gian mưa kéo dài hoặc mưa lớn.   Với sự hợp tác của Sở Công Chánh Houston và TxDOT Houston District, OEM đã lập một bản đồ tương tác cho các đoạn đường, các đoạn xa lộ/đường có thu lộ phí, và các cầu chui đặc biệt dễ bị ngập lụt.    Du khách nên đặc biệt thận trọng khi đi lại trong các khu vực này.

Bản Đồ các Địa Điểm Dễ Bị Ngập Lụt

Tất cả các cầu chui và các khu vực trũng thấp đều có thể gây nguy hiểm trong thời gian mưa lớn và/hoặc mưa kéo dài.  Nếu quý vị nhìn thấy tấm chắn trên lộ trình đi của quý vị, ĐỪNG đi vòng qua hoặc dỡ bỏ tấm chắn đó.  Các tấm chắn này được đặt để bảo vệ tính mạng người dân.